Your address will show here +12 34 56 78
Hakkımızda

VİZYONUMUZ

Yetenekli, işyerine bağlı, TUĞRA değerlerini benimsemiş verimli bir işgücüne sahip olmak.

MİSYONUMUZ

Hedef ve stratejilerimiz ile uyumlu olarak çağdaş insan kaynakları uygulamalarının hayata geçirilmesini, ihtiyaçlar paralelinde uzmanlaşmış kadroların istihdamını sağlamak ve geleceğin kadrolarının yetiştirilmesi için gerekli planlama ve uygulama faaliyetlerini yürütmek, etkinlik ve verimliliği sağlayacak yapılanma ve iş süreçlerinin uygulanmasını sağlamak.

STRATEJİMİZ

Kurumun stratejik hedeflerine ulaşması ve sektördeki liderliğini sürdürebilmesi için, organizasyonun bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlarını analiz etmek, güvenilir, hızlı hareket eden ve proaktif bir organizasyonel yapıyı sağlamak, bu ihtiyaçlara en uygun insan kaynağını geliştirecek sistemleri kurmaktır.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

1. Tüm faaliyetlerimizde “Önce Insan” ilkesini temel değer olarak kabul ederiz.
2. İlişkilerimizde karşılıklı sevgi, saygı ve güven ortamına önem veririz.
3. Lider konumda kalabilmek için farklılaşma ve sürekli yenilenmeyi temel ilke kabul ederiz.
4. Ekip çalışmasının önemine inanırız.
5. Müşteri ve pazar odaklı düşünürüz.
6. Müşterilerin ve çalışanların memnuniyetine önem veririz.
7. Çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimine önem veririz.
8. Sonuç odaklı düşünürüz.
9. Başarıya giden yolun özverili ve disiplinli çalışmaktan geçtiğine inanırız.

İŞ AİLELERİMİZ (DEPARTMANLARIMIZ)

Şirketimizde mevcut tüm görevler içerik, bilgi ve beceri gerekliliğine göre benzer işler iş aileleri (Departmanlar) biçiminde aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştı:
1.Kurumsal İletişim
2.Denetim
3.Satış ve Pazarlama
4.Ürün Yönetimi
5.Merkez Mağazacılık
6.Toptan
7.Mali Ve İdari İşler
8.Bilgi İşlem
9.İş Geliştirme
10.İnsan Kaynakları
11.Kalite Ve Organizasyon

PERFORMANS DEĞERLENDİRME

Performans değerlendirme sistemimiz, yılda 1 kez uygulanan ve yıl içinde de gelişimi izlenen hedef ve yetkinlik odaklı bir sistemdir. Şirketimizin vizyon-misyon ve stratejilerinin oluşturulması ve gerçekleştirilmesinde, çalışanlarımızın bireysel katkılarını görmelerini sağlamak, çalışanlarımıza verilen hedeflerin şirketimiz hedefleriyle örtüşmesi, hedeflerimizin gerçekçi olması ve karşılıklı güvene dayanması sistemimizin esasını oluşturmaktadır.

ÜCRET POLİTİKAMIZ

Ücret kademelerimiz, güncel piyasa eğilimlerini yansıtabilmek ve personelin artan performansını değerlendirmek amacıyla düzenli olarak gözden geçirilmektedir. piyasa koşulları ve şirket içi dengeler göz önünde bulundurularak, eşit işe eşit ücret uygulanması esastır. Çalışanlarımıza yılda 12 maaştan oluşan (Yıllık) ücret politikası uygulanmaktadır. belirlenmiş şirket politikaları çerçevesinde, yılda 1 (bir) kez ocak ayında piyasa konumlandırması ile kişisel ve takım performans sonuçları dikkate alınarak ücret artışı yapılabilir.

EĞİTİM

En büyük sermayemizin insan olduğunu düşünerek, bu sermayeye ne kadar çok yatırım yaparsak geri dönüşünün daha fazla olacağı kanaatindeyiz. bu nedenle, TUĞRA’ da, yüksek performansı destekleyecek çalışan gelişimini esas alan bir eğitim ve gelişim sistemini esas almaktayız.